THÔNG BÁO TẠM NGỪNG XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH LOẠI C, LOẠI D

Số: 03/Mobivi, ngày 30/06/2024

Kính gửi: Quý Khách hàng đang sử dụng dịch vụ ví điện tử Mobivi

Nhằm tuân thủ theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Mobivi) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc tạm ngừng xử lý các giao dịch loại C, loại D trên hệ thống Ví điện tử Mobivi, với thông tin chi tiết như sau:

1.Kể từ ngày 01/07/2024, hệ thống Ví điện tử Mobivi THỰC HIỆN xử lý các giao dịch đáp ứng các điều kiện sau:

Loại giao dịch Giao dịch loại A Giao dịch loại B
Nhóm I.1:
- Các giao dịch tra cứu thông tin.
Tất cả giao dịch
Nhóm I.2:
- Các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp được tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp.
Giao dịch thỏa mãn điều kiện:
G + T ≤ 5 triệu VND.
Giao dịch thỏa mãn các điều kiện:
(i) G + T > 5 triệu VND.
(ii) G + T ≤ 100 triệu VND.
Nhóm I.3:
- Chuyển tiền giữa các ví điện tử.
- Nạp tiền vào Ví điện tử.
- Rút tiền từ Ví điện tử.
Giao dịch thỏa mãn các điều kiện:
(i) G ≤ 10 triệu VND.
(ii) G + Tksth ≤ 20 triệu VND.

2.Kể từ ngày 01/07/2024, hệ thống Ví điện tử Mobivi TẠM NGỪNG xử lý các giao dịch sau đây:

Loại giao dịch Giao dịch loại C Giao dịch loại D
Nhóm I.3:
- Chuyển tiền giữa các ví điện tử.
- Nạp tiền vào Ví điện tử.
- Rút tiền từ Ví điện tử.
Giao dịch thỏa mãn một trong các trường hợp sau:
1. Trường hợp 1: Giao dịch thỏa mãn các điều kiện:
(i) G ≤ 10 triệu VND.
(ii) G + Tksth > 20 triệu VND.
(iii) G + T ≤ 1,5 tỷ VND.
2. Trường hợp 2: Giao dịch thỏa mãn các điều kiện:
(i) G > 10 triệu VND.
(ii) G ≤ 500 triệu VND.
(iii) G + T ≤ 1,5 tỷ VND.
Giao dịch thỏa mãn một trong các trường hợp sau:
1. Trường hợp 1: Giao dịch thỏa mãn các điều kiện:
(i) G ≤ 10 triệu VND.
(ii) G + Tksth > 20 triệu VND.
(iii) G + T > 1,5 tỷ VND.
2. Trường hợp 2: Giao dịch thỏa mãn các điều kiện:
(i) G > 10 triệu VND.
(ii) G ≤ 500 triệu VND.
(iii) G + T > 1,5 tỷ VND.
3. Trường hợp 3: Giao dịch thỏa mãn điều kiện:
G > 500 triệu VND

3.Việc tạm ngừng nêu trên sẽ kéo dài cho đến khi hệ thống kỹ thuật của Mobivi được hoàn thiện và đáp ứng toàn bộ các yêu cầu theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN.

Mobivi rất xin lỗi Quý Khách hàng vi sự bất tiện này.

Nếu Quý Khách Hàng có thắc mắc hay yêu cầu nào khác liên quan đến nội dung Thông báo này, vui lòng liên hệ đến Tổng đài Mobivi 18006669 để được hỗ trợ.

Ghi chú:

Các tiêu chí phân loại giao dịch trực tuyến nêu trên được áp dụng cho nhóm khách hàng cá nhân của Mobivi.

G: Giá trị của giao dịch.

Tksth: Tổng giá trị các giao dịch loại A và loại B của từng nhóm loại hình giao dịch đã thực hiện của một tài khoản ngân hàng (bao gồm giao dịch nạp tiền vào ví điện tử) hoặc một ví điện tử (không bao gồm giao dịch nạp tiền vào ví điện tử). Tksth của một tài khoản ngân hàng/ví điện tử được tính giá trị bằng 0 tại thời điểm đầu ngày hoặc ngay sau khi tài khoản ngân hàng/ví điện tử đó có phát sinh giao dịch trong ngày sử dụng biện pháp xác thực cho giao dịch loại C hoặc loại D.

T: Tổng giá trị các giao dịch của từng nhóm loại hình giao dịch đã thực hiện trong ngày (của một tài khoản ngân hàng (bao gồm giao dịch nạp tiền vào ví điện tử) hoặc một ví điện tử (không bao gồm giao dịch nạp tiền vào ví điện tử)).