ĐIỀU KHOẢN CHUNG

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VÍ ĐIỆN TỬ MobiVi’

 1. Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCNVN
 2. Căn cứ Luật Thương mại năm 2005
 3. Căn cứ Luật Giao dịch Điện tử ban hành ngày 09/12/2005;
 4. Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan đến Giao dịch Điện tử của nhà nước.
 5. Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-NHNN cho phép Công ty Cổ phần Hổ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú thực hiện dịch vụ thanh toán.

   

Cá nhân, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là: Người sở hữu ví điện tử) và Công ty Cổ phần hổ trợ dịch vụ thanh toán Việt phú (gọi tắt là: MobiVí) thỏa thuận và cam kết tuân thủ các điều khoản sau đây:

 1. ĐỊNH NGHĨA:

     Các cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

 1.   Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (gọi tắt là MobiVi’):  là tổ chức phát hành hay đồng phát hành Ví điện tử MobiVi’ và cung cấp mạng thanh toán cho Ví điện tử MobiVi’ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 2.   Ví điện tử: là một công cụ thanh toán trong thương mại điện tử.
 3.   Ví điện tử MobiVi’ (gọi tắt Ví MobiVi’): là một công cụ thanh toán trong mạng thanh toán điện tử MobiVi’.
 4.   Mạng thanh toán điện tử MobiVi’ (gọi tắt là mạng thanh toán MobiVi’): là một phương tiện thanh toán (không dùng tiền mặt) dựa trên hạ tầng cơ sở kỹ thuật hiện đại do MobiVi’ thiết lập, phục vụ cho hoạt động Ví điện tử MobiVi’.
 5.   Ngân hàng liên kết: là Ngân hàng đối tác với MobiVi’, đồng phát hành Ví điện tử MobiVi’, tham gia vào mạng thanh toán MobiVi’, hay/và thực hiện thu chi hộ cho MobiVi’.
 6.   Đơn vị chấp nhận thanh toán Ví điện tử MobiVi’ (gọi tắt là Đơn vị cung cấp_“Merchant”): là Tổ chức hay Cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng Ví điện tử MobiVi’.
 7.   Bên thứ ba: được hiểu là Ngân hàng liên kết hay/và Đơn vị chấp nhận thanh toán Ví điện tử MobiVi’ (Merchant).
 8.         Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’ (Chủ Ví): là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện của MobiVi’ hay/và Ngân hàng liên kết, được MobiVi’ cấp Ví điện tử để sử dụng trong mạng thanh toán điện tử MobiVi’.
 9.   Tài khoản Ví điện tử MobiVi’: là tài khoản điện tử trong mạng thanh toán điện tử MobiVi’ với mục đích Nạp tiền, Rút tiền và thực hiện các Giao dịch thanh toán. Tài khoản điện tử này do MobiVi’ quản lý hay/và đồng quản lý.
 10.  Tên đăng nhập (Username): là tên truy cập tài khoản Ví điện tử của người sở hữu Ví điện tử.
 11.  Mật mã truy cập (Password): là chuỗi ký tự bí mật do người sở hữu ví điện tử quy định dùng để truy cập tài khoản Ví điện tử. Người sở hữu Ví điện tử có trách nhiệm bảo toàn mật mã truy cập của mình.
 12.  Giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử MobiVi’: là giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử từ tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng liên kết hoặc khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của MobiVi’ mở tại Ngân hàng liên kết.
 13.  Giao dịch rút tiền từ Ví điện tử MobiVi’: là giao dịch rút tiền từ Ví điện tử để chuyển vào tài khoản của chính khách hàng tại Ngân hàng liên kết hoặc nhận tiền mặt tại Ngân hàng liên kết với MobiVi’.
 14.  Hạn mức giao dịch: là quy định về số tiền tối đa/tối thiểu cho mỗi giao dịch, số tiền giao dịch tối đa trong một khoảng thời gian nhất định mà người sở hữu Ví điện tử MobiVi’ được thực hiện cho mỗi loại hình giao dịch.
 15.  OTP (One Time Password): là Mã xác nhận trong giao dịch trên Ví điện tử MobiVi’, được hệ thống thanh toán điện tử MobiVi’ khởi tạo một lần và duy nhất cho một giao dịch. Chủ Ví có thể đăng ký nhận Mã xác nhận (OTP) bằng email hay bằng tin nhắn SMS hoặc cả hai: email và SMS.
 16.  Giao dịch bằng tin nhắn SMS thông thường: Là một hình thức giao dịch của ví điện tử MobiVi’, khách hàng có thể thực hiện một số loại giao dịch của ví điện tử MobiVi’ bằng cách soạn tin nhắn SMS theo cú pháp được quy định trước và gửi đến tổng đài MobiVi’. Cách thức giao dịch này không cần mã số xác định Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’ (PIN). Các loại giao dịch thực hiện được bằng hình thức này gồm:
 1. Đối với Ví Bank-MobiVi’:
 1. Nạp tiền và
 2. Rút tiền;
 1. Đối với cả Ví Bank-MobiVi’ và Ví Online-MobiVi’ :
 1. Chuyển tiền giữa các Ví,
 2. Gửi yêu cầu thanh toán,
 3. Mua các loại thẻ trả trước,
 4. Thanh toán phí taxi Mai Linh,
 5. Thanh toán phí bảo hiểm Manulife,
 6. Xem số dư
 1. Thông tin giao dịch: là chứng từ do MobiVi’ lập theo dạng thông điệp dữ liệu trong đó liệt kê các chi tiết phát sinh của tài khoản Ví điện tử bao gồm: Nạp tiền; Rút tiền; Thanh toán hàng hóa dịch vụ; Phí; hay bút toán Điều chỉnh (nếu có).
 2. Thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý là thông tin được tạo ra, được gửi đi; được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử phù hợp với qui định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong Luật giao dịch điện tử. 
 3.  Giấy tờ tuỳ thân: bao gồm chứng minh nhân dân, hộ chiếu và chứng minh quân đội còn thời hạn hiệu lực được MobiVi’ hay/và Ngân hàng liên kết chấp thuận sử dụng.
 4. Đồng tiền giao dịch: Đồng tiền thực hiện giao dịch trên Ví điện tử MobiVi’ là đồng Việt Nam.

 1. ĐIỀU 1: Đối tượng của hợp đồng

Giao dịch thanh toán của Ví điện tử MobiVi’ bao gồm các giao dịch:

 1. Chuyển khoản tiền từ Ví này sang Ví khác,
 2. Gửi yêu cầu thanh toán,
 3. Thanh toán hàng hóa dịch vụ với các Tổ chức tham gia thanh toán trong mạng thanh toán MobiVi’ (gọi là Merchant).
 4. Tiện ích khác được cung cấp trong hệ thống thanh toán mạng MobiVi’ như: mua các loại thẻ trả trước (thẻ điện thoại di động, thẻ game, thẻ học tiếng Anh, học tiếng Nhật, thẻ đi taxi Mailinh……); thanh toán cước taxi, điện, nước, điện thoại, internet, học phí, phí bảo hiểm….
 5. Xem số dư và các giao dịch trên Ví,
 6. Và các giao dịch thanh toán khác…
 1. ĐIỀU 2: Cước phí dịch vụ và hạn mức sử dụng

 1. Căn cứ vào các dịch vụ mà Người sở hữu Ví đăng ký và sử dụng, MobiVi’ được quyền thu phí theo biểu phí dịch vụ tùy từng thời điểm. Biểu phí áp dụng và hạn mức sử dụng Ví điện tử được thông báo trên website chính thức của MobiVi’ (www.mobivi.vn)

 1. Việc thay đổi biểu phí dịch vụ và hạn mức sử dụng sẽ được MobiVi’ thông báo trên website chính thức của MobiVi’ (www.mobivi.vn) hay/và thông báo bằng email cho Người sở hữu Ví. Những thay đổi này có hiệu lực vào ngày ghi trên thông báo. Người sở hữu Ví có quyền tiếp tục hoặc chấm dứt việc sử dụng Ví khi có sự thay đổi trên. Trong trường hợp Người sở hữu Ví không có phản hồi sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát thông báo, MobiVi’ sẽ mặc nhiên xem đó là sự đồng ý của Người sở hữu Ví.

 1. ĐIỀU 3: Thời hạn hợp đồng

 1. Thời hạn hợp đồng là không xác định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

 1. ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’:

4.1.Quyền của Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’:

 1.  Sử dụng các kênh của Ngân hàng điện tử như Internet banking, SMS banking, Mobile banking; và máy ATM hoặc tại quầy giao dịch của Ngân hàng liên kết để thực hiện các giao dịch Nạp tiền vào Ví.
 2.  Sử dụng các kênh Internet, điện thoại di động để:
 1.  Thực hiện các giao dịch Rút tiền từ Ví,  
 2.  Chuyển khoản tiền từ Ví MobiVi’ này sang Ví MobiVi’ khác,
 3.  Thanh toán hàng hóa, dịch vụ với các Merchant tham gia mạng thanh toán MobiVi’.
 4.   Thanh toán hoá đơn tiện ích: điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, phí internet, học phí, phí bảo hiểm….
 5.  Thanh toán cước taxi,
 6.   Mua các loại thẻ trả trước (thẻ điện thoại di động, thẻ game, thẻ học tiếng Anh, học tiếng Nhật, thẻ đi taxi Mailinh……)
 7.  Gửi yêu cầu thanh toán tới Người sở hữu Ví khác,
 8.  Kiểm tra số dư và các giao dịch trên Ví
 1.  Khiếu nại với MobiVi’ trong quá trình sử dụng các dịch vụ liên quan đến Ví MobiVi’ nếu có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Thời gian khiếu nại được tính từ ngày phát sinh giao dịch là 30 ngày.
 2.  Thực hiện các giao dịch với hạn mức được quy định cho từng loại giao dịch trong mạng thanh toán MobiVi’.
 3.  Thay đổi những thông tin cá nhân liên quan đến Ví MobiVi’ bao gồm email và số điện thoại di động đã đăng ký.
 4. Chủ Ví có quyền đăng ký nhận Mã xác nhận (OTP) bằng email hay tin nhắn SMS hoặc cả hai.
 5.  Đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ Ví điện tử MobiVi’.
 1.  Liên lạc đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng MobiVi’ để yêu cầu thực hiện các điều chỉnh, thắc mắc, khiếu nại, kiểm tra thông tin Ví điện tử bằng tên truy cập Ví điện tử và email đúng theo thông tin mà Người sở hữu Ví đã tạo và cung cấp cho MobiVi’ khi mở Ví; và MobiVi’ sẽ thực hiện yêu cầu hợp lý của khách hàng sau khi xác thực đúng khách hàng là Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’.
 2.  Tuân thủ các Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của Ví điện tử MobiVi’ và mạng thanh toán điện tử MobiVi’.

4.2. Nghĩa vụ của Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’:

 1.  Phải giữ bí mật các thông tin cá nhân, tên truy cập, mật mã truy cập và mã số xác định Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’ (PIN). Người sở hữu Ví chịu trách nhiệm tất cả hành động và giao dịch trên Ví điện tử của mình khi Ví điện tử được truy cập bằng chính tên truy cập (username) và mật mã truy cập (password) hoặc mã số xác định Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’ (PIN) của Người sở hữu Ví.
 2.  Chịu trách nhiệm về tất cả các tin nhắn theo cú pháp SMS hợp lệ từ số điện thoại di động gắn với Ví có đăng ký giao dịch SMS đến tổng đài MobiVi’ trong hạn mức:
 1.   Hạn mức “Giao dịch bằng tin nhắn SMS thông thường” giới hạn mặc định là 300.000đ/ giao dịch, 1.000.000đ/ ngày, người sở hữu Ví có thể điều chỉnh tăng hạn mức lên đến tối đa 2.000.000 đ/ giao dịch, 10.000.000 đ/ngày;
 2.   Người sở hữu ví có quyền đăng ký sử dụng, chọn hạn mức phù hợp và ngưng sử dụng bất kỳ lúc nào.
 1.  Chịu trách nhiệm toàn bộ các thiệt hại phát sinh (nếu có) đối với các giao dịch Ví được thực hiện do sai sót của Người sở hữu Ví hoặc do Người sở hữu Ví không thực hiện đúng theo các quy định của Điều khoản sử dụng Ví MobiVi’.
 2.  Nếu Người sở hữu Ví điện tử MobiVi’ có sự gian lận trong việc sử dụng các giấy tờ tuỳ thân để mở Ví điện tử MobiVi’, MobiVi’ có quyền chấm dứt việc sử dụng Ví MobiVi’ mà không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của Người sở hữu Ví MobiVi’; đồng thời Người sở hữu Ví phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh đối với bên thứ ba liên quan (nếu có).
 3.  Có trách nhiệm hợp tác và cung cấp đầy đủ, chính xác tất cả các thông tin theo yêu cầu của MobiVi’ hay/và bên thứ ba liên quan (nếu có) trong quá trình sử dụng Ví điện tử.
 4.  Thông báo ngay cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của MobiVi’ khi nghi ngờ có giao dịch gian lận hoặc bị đánh cắp, bị mất tên truy cập, mật mã truy cập, số điện thoại di động gắn với ví điện tử và PIN theo số điện thoại (84 8) 62 628 628 hay 1900 555 560 và sau đó gửi thư đến email support@mobivi.vn . Người sở hữu Ví MobiVi’ chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các giao dịch trên Ví được thực hiện trước khi MobiVi’ nhận được thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý do Người sở hữu Ví MobiVi’ gửi đến thông báo.
 5.  Phải hoàn lại khoản tiền nhận được mà không rõ nguồn gốc ngay khi có yêu cầu của MobiVi’ trong trường hợp MobiVi’ hay/và bên thứ ba liên quan có đủ bằng chứng chứng minh có nhầm lẫn hay sai sót của giao dịch nói trên.
 6.  Thanh toán đầy đủ các khoản phí phát sinh cho MobiVi’ hay/và bên thứ ba có liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 7.  Chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch hợp lệ trong Ví điện tử, bao gồm tính hợp pháp và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 8. Cam kết không sử dụng Ví điện tử MobiVi’ để thực hiện các giao dịch trái với Luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 1. ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của MobiVi’

5.1.Quyền của MobiVi’:

 1.  Có quyền từ chối các yêu cầu không hợp lý của Người sở hữu Ví dựa trên các bằng chứng xác thực về sự cần thiết phải có sự từ chối trên.
 2.  Yêu cầu Người sở hữu Ví cung cấp thông tin và chứng từ cần thiết trong quá trình sử dụng Ví điện tử MobiVi’.
 3.  Tăng hoặc giảm hạn mức sử dụng của Người sở hữu Ví.
 4.  Từ chối chấp nhận việc thanh toán hoặc đóng Ví trong trường hợp người sở hữu Ví vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của Ví điện tử và website.
 5.  Thực hiện các biện pháp cần thiết mà không cần báo trước cho Người sở hữu Ví (bao gồm ngăn chặn giao dịch Ví, phong tỏa một phần hay toàn bộ tài khoản Ví, không thay đổi thông tin theo yêu cầu, tạm ngưng việc sử dụng Ví hay/và đóng Ví) khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 1.   Phát hiện có giao dịch gian lận,
 2.   Phát sinh những dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch Ví theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền,
 3.   Có khiếu nại liên quan đến tài khoản gắn kết Ví của Người sở hữu Ví và bên thứ ba có bằng chứng cho việc này,
 4.  Theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

                    Các trường hợp được nêu tại đây không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Người                 sở hữu Ví được quy định tại điều II trong Điều khoản sử dụng Ví MobiVi’.

 1.  Thu phí tự động trên tài khoản Ví điện tử.
 2.  Tạm ngừng cung cấp dịch vụ nhằm giảm thiểu rủi ro khi phát hiện các sự cố như đường truyền, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố điện, hay bất cứ tình huống nào nằm ngoài sự kiểm soát của MobiVi’.
 3. MobiVi’ có quyền từ chối và đóng ví điện tử nếu tên ví được đặt có liên quan đến một trong những nội dung sau:
 1. vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục Việt nam….,
 2. là tên hay một phần hay có nội dung liên quan tới tên của các danh nhân, các nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa……của Việt nam và thế giới,
 3. là tên hay một phần hay có nội dung liên quan tới tên của các nhân vật hay tổ chức khủng bố……
 4. vi phạm bản quyền thương hiệu khi cá nhân/ tổ chức sở hữu ví điện tử không thuộc các tổ chức dưới đây nhưng tên ví có tên hay một phần hay có nội dung liên quan tới tên của các:
 1. Định chế tài chính tại VN và thế giới như : ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và mua bán nợ, …..
 2. Công ty viễn thông tại VN và thế giới,
 3. Công ty thanh toán, thương mại điện tử tại VN và thế giới,
 4. Các thương hiệu lớn trong nước và ngoài nước,
 5. ……

5.2.Nghĩa vụ của MobiVi’:

 1.  Giải quyết nhanh chóng và trả lời các khiếu nại của Người sở hữu Ví MobiVi’ liên quan đến việc sử dụng Ví điện tử tối đa trong vòng 30 ngày làm việc từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại.
 2.  Cam kết bảo mật thông tin của Người sở hữu Ví trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc hỗ trợ việc điều tra giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp.
 3.  Tư vấn và hỗ trợ tối đa Người sở hữu Ví liên quan đến việc sử dụng Ví, trừ những yêu cầu nằm ngoài khả năng của MobiVi’ (như sự cố do lỗi của Người sở hữu Ví khi thực hiện giao dịch, sự cố do lỗi của bên thứ ba không liên quan đến MobiVi’ hoặc những yêu cầu không hợp lý của Người sở hữu Ví).
 4.  Thông báo ngay với Người sở hữu Ví về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ do sự cố, kế hoạch khắc phục sự cố và thời gian dự kiến tạm ngừng cung cấp dịch vụ khi xảy ra việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ.
 5.  Có trách nhiệm ngăn chặn giao dịch Ví, phong tỏa một phần hay toàn bộ tài khoản Ví, không thay đổi thông tin theo yêu cầu, tạm ngưng việc sử dụng Ví hay/và đóng Ví sau khi nhận được thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý của Người sở hữu Ví thông báo về việc Ví bị lộ mật mã truy cập (password) hay số PIN, hoặc nghi ngờ bị lợi dụng với điều kiện Người sở hữu Ví cung cấp chính xác thông tin do MobiVi’ yêu cầu.
 6.  Đồng thời MobiVi’ chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến Ví sau khi nhận được thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý do Người sở hữu Ví gửi đến thông báo về các lý do được đề cập ở mục 5 nói trên.
 7.  Thực hiện bất kỳ yêu cầu nào bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 1. ĐIỀU 6: Bảo mật thông tin

6.1. Các bên cam kết rằng các thông tin của người sở hữu ví điện tử là những thông tin mật và mang tính chất tài sản của Ngân hàng và MobiVi’. Việc bảo mật các thông tin này trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình với sự nghiêm túc cao nhất, không sử dụng thông tin cho lợi ích riêng của mình và để lộ thông tin với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba nào khác trừ khi có sự đồng ý của Ngân hàng và MobiVi’, và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  6.2. Các bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện điều khoản này ngay cả khi Hợp đồng hết hiệu lực. Nếu một bên để lộ thông tin gây thiệt hại cho bên kia tùy theo mức độ lỗi thì phải bồi thường hoặc xử lý theo pháp luật.

 1. ĐIỀU 7: Trường hợp Miễn trách nhiệm

MobiVi’ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay mất mát trong những trường hợp sau:

 1.  MobiVi’ thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình do tuân theo các quy định tại điểm 7, khoản 1, điều 5.
 2.  Bên thứ ba hay/và Người sở hữu Ví khác từ chối giao dịch với Người sở hữu Ví.

                 

 1. ĐIỀU 8: Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có tranh chấp xảy ra giữa Người sỡ hữu Ví điện tử MobiVi’ và MobiVi’ sẽ giải quyết hòa giải thương lượng, trên tinh thần hợp tác tôn trọng lẫn nhau, nếu không thể giải quyết được bằng hòa giải thương lượng; tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo qu định của luật pháp Việt Nam.

 1. ĐIỀU 9: Giải quyết thư điện tử

 1.  Người sở hữu ví  đồng ý rằng thông tin bằng thư điện tử từ MobiVi’ là một phần không thể tách rời của dịch vụ Ví điện tử.

 2.  MobiVi’ sẽ cần phải gửi đến địa chỉ email mà Người sở hữu ví  đã chỉ định, thông tin bao gồm: mã xác nhận OTP nếu Chủ Ví đăng ký nhận OTP qua email, tất cả những thông tin, thông báo, cảnh báo,…có liên quan đến tài khoản Ví MobiVi’ của Người sở hữu, các coupon giảm giá, các thông tin khuyến mãi, tiếp thị và các dịch vụ liên quan.
 3.  Người sở hữu ví có quyền khiếu nại và từ chối nhận bất kỳ email nào của MobiVi’ mà nội dung không liên quan đến những thông tin trên.

 1. ĐIỀU 10: Điều khoản cuối cùng

 1.   MobiVi’ có thể bổ sung hoặc thay đổi nội dung Điều khoản của hợp đồng này vào từng thời điểm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hôi, đồng thời phù hợp đặc điểm chung của thanh toán điện tử trong khu vực… , việc bổ sung hoặc thay đổi này được cập nhật trên website của MobiVi’ hay/và thông báo bằng email hay văn bản cho Người sở hữu Ví
 2.  Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày ghi trên thông báo. Nếu MobiVi’ không nhận được phản hồi nào của Người sở hữu Ví sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo hoặc Người sở hữu Ví tiếp tục giữ và sử dụng Ví điện tử thì xem như Người sở hữu Ví đã chấp nhận những thay đổi này
 3.  Trong quá trình thực hiện hợp đồng này các bên có thể thỏa thuận khác nhưng không được trái với các ĐIỀU KHOẢN CHUNG này.
 4.  Đối với các qui định khác của pháp luật có liên quan nhưng không được ghi trong các điều khoản chung của hợp đồng này hoặc các thỏa thuận có liên quan, các bên có nghiã vụ chấp hành.
 5.  Trong trường hợp các văn bản pháp luật của nhà nước được dẩn chiếu tại phần căn cứ của hợp đồng này được bổ sung hoặc thay đổi, các bên có trách nhiệm thực thi.
 6.  Người sở hữu Ví và MobiVi’ xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện đúng theo ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG này, cùng các quy định khác do MobiVi’ ban hành và Biểu phí liên quan hiện hành.  

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Người sở hữu Ví MobiVi’ ký tên trên Giấy đăng ký sử dụng Ví điện tử.

                                                         

_____oOo_____